Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Западната крепостна стена следва права линия с обща дължина 339 м и дебелина 2,40 м. Пред фронта й се издават 11 бойни кули. Двете ъглови (югозападна и северозападна) са с ветрилообразна форма, а останалите 9 – с U-образна. Външните им размери са: дължина 9,30 – 9,65 м и ширина 8,35 – 8,60 м, вътрешните: дължина 7 м и ширина 4,75 м, дебелината на стените на кулите е 2,00 – 2,05 м. Кулите отстоят една от друга на средно разстояние 30 м. Входовете им към вътрешността на крепостта са с ширина 1,50 – 1,65 м.

Височината на крепостната стена е била 12 м (заедно със зъберите), а на бойните кули – около 15 м. Западната крепостна порта е изнесена на юг от центъра на крепостната стена: на север от нея има 5 кули, а южно – 4. Портата е с размери: дължина по посоката на движение през нея (изток – запад) 10,75 м и ширина (север – юг) 10, 40 м и е фланкирана в северна и южна посоки от по една кула с U-образен план. Устройството й е аналогично на това на северната и източната порти на крепостта. Има две врати: външна – спускаща се (катаракта) и вътрешна – двукрила с ширина на прохода 4,30 м. Между тях има помещение с правоъгълна форма (пропугнакулум) с размери: дължина 6,85 м (изток – запад) и ширина 6,20 м (север – юг), което отгоре е било засводено с тухлена зидария. Пред  пропугнакулума на изток има помещение с правоъгълен план, отворено на изток. Настилката на пода на прохода през западната порта е от масивни каменни плочи с издълбани в тях коловози за преминаване колелата на колите и колесниците.

При археологическото проучване са установени два етапа на преправки по западната порта. При югоизточния й край са разкрити основи на каменна стълба с ширина на стъпалата 4,70 м в началото и 1,86 м в края.

В северната част на западната крепостна стена, в куртината между кули 27 и 28 има потерна с ширина на прохода 1,35 м (във външната част) и 1,70 м (във вътрешната част). Също тук е изграден и напречен канал с правоъгълен план и размери височина 0,22 м и ширина 0,40 м за изтичане на дъждовните води. Потерна с ширина на прохода 1,28 м (във външната част) и 1,60 м (във вътрешната част) има и на северната страна на югозападната ъглова кула.

При извършените в средата на VI век при император Юстиниан I (527 – 565) строителни работи в Абритус са зазидани три от четирите му порти: южна, източна и северна, като единствено западната порта е останала действаща.