Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Маршрутът е подобен на Mаршрут № 1, но е малко по-къс и поставя по-сериозен акцент върху укрепителната система на града и на експонираните археологически обекти.

Маршрутът започва от приемната зона и поема в посока към източната порта на късноантичната крепост Абритус. Посетителите ще се запознаят с особеностите на изграждане на самата порта, нейното устройство и планова схема.  Източната порта на  Абритус, има необичайно местоположение – в непосредствена близост до ъгловата североизточна кула, защото там е единственото удобно място за влизане, тъй като реката е текла в подножието на източната крепостна стена. От там по каменни стъпала изградени в склона посетителят се изкачва до алеята минаваща успоредно покрай външното лице на крепостната стена. Движейки се по нея в южна посока се правят кратки спирки на определени места за изучаване особеностите на укрепителната система. Достигайки до потерна  №1, посетителят влиза във вътрешността на крепостта и достига до до мястото наречено „Съкровището на Абритус”. Тук през 1971 година при редовни археологически разкопки е намерено най-голямото монетно съкровище от периода на късната античност (V в.) открито в земите на днешна България и трето по големина в земите на късната Римска империя, състоящо се от 835 златни монети – солиди. Продължавки  по алеята  в западна посока посетителите попадат в един великолепен раннохристиянския култов комплекс от Х-ХІ в. Запознавайки се с историята на по-ранните градежи и на самия култов комплекс, посетителите се отправят по главната алея в южна посока към кула 17, следващата важна забележителност. Кулата е разположена  на най-високото място в крепостта. Нейната предполагаема оригинална височина от 16 м е показана чрез изграждане на метална конструкция. По метална стълба изградена във вътрешността на самата кула, посетителите се изкачват и достигат до погледна площадка, от която пред тях се разкрива панорамен изглед към вътрешността на късноантичната крепост Абритус и почти целия археологически резерват. Самата кула се вижда още от пътя Русе-Варна.

След излизане през потерна №3, туристическият поток се придвижва на запад, покрай външното лице на южната крепостна стена с U-образни и правоъгълни кули.  Посетителите се запознават с особеностите на изграждане на стената, нейните U –образни и правоъгълни кули. Тя има дължина 354 м и дебелина 2,85 м. Южната крепостна стена е с най-дебелите стени, което показва, че е била изложена на голяма опастност и враждебни нападения от юг. Тук разстоянията между кулите (куртини) са най-къси – по 19 м. 

Стигайки до южната порта посетителите се запознават с устройството й, и през проход, направен във вторичното й зазиждане през V в. влизат във вътрешността на крепостта, придвижвайки се по алея на север към сграда Х.

Сграда Х  се намира непосредствено югозападно до сградата с колонада –сграда VІІ.  Изградена като малка баня, в по-късни времена тя е преустроена в еднокорабна базилика. След това посетителите влизат през централния вход в представителната сграда с колонада в йонийски, с шест магазина и складови помещения (сграда VІІ).  Тук те се запознават с начина на изграждането й и с историята на по-ранните сгради под нея. След това посетителите излизат през страничния вход на сградата разположен в източната й част и пресичайки улицата могат да разгледат древните руини на друга представителна жилищна сграда, сграда VІІІ. Използвайки метална стълба, посетителите достигат до следващата погледна площадка, така те мога да разгледат  целият план на сградата, както и сигнираното ранносредновековно жилище върху стъкления под на самата площадка. Излизайки от сграда VІІІ, за удобство на посетителите, в северната част на двете жилищни сгради е изградена още една погледна площадка, от която се разкрива панорамен изглед към реставрираните археологически обекти.  

Излизайки от зоната с експонираните археологически обекти, посетителите, които ползват този маршрут могат да влязат в Интерактивния музей и да се потопят в атмосферата на древния град Абритус. Тук в дванадест зали посетителите ще се запознаят с историята на проучванията на ранния и късноантичен град Абритус,  ще получат информация за работата на археологическите екипи, ще гледат тематични филми разказващи за интересни събития, значими открития и отделни  артефакти свързани с живота през ранните и късни векове на Абритус. Посетителите сами ще извършват редица дейности, като например отсичане  на монета по начина,  по който това е правено в древността или чрез занимателни игри самостоятелно ще стигат до знания за древния Абритус и живота  на неговите граждани.

За хората с увреждания има асансьор за втория етаж.

След излизането от интерактивният музей се посещава намиращият се наблизо атракционен център. Тук посетителите могат да участват в антракции на открито с познавателна цел. Чрез подреждане на пъзели те могат да се запознаят с територията на Римската империя при нейното най-голямо разширение през 117 година и след разделяне й на Източна и Западна през 395 г. от император Теодосий І, с облеклото на римските граждани и войници през различните епохи, както и различните архитектурни елементи, които са били част от представителни сгради в ранния Абритус. Тук децата, пък защо не и възрастните посетители могат да играят на морски шах, ашици, дама, да редят римски мозайки.

Продължавайки в западна посока посетителите попадат в парковата зона, където са експонирани всички ти¬пове архитектурни детайли от трите основни ордерни системи на Античността – дорийска, йонийска и коринтска. Ще се запознаят с прекрасни примери доказващи наличието на представителни сгради в ранния Абритус -фриз-архитрави, корнизи с йонийски зъборез, коринтски корниз с богата украса, тавански касетирани плочи, всички изработени от варовик и др. където са експонирани различни архитектурни детайли, посветителни епиграфски паметници и надгробни плочи даващи информация за етническата принадлежност на хората живяли в ранния и късноантичния град Абритус.

Излизайки през северната порта посетителите се запознават с нейното устройство. Придвижвайки се по алеята на север, от двете страни на която са експонирани различни архитектурни детайли, посветителни епиграфски паметници и надгробни плочи даващи информация за етническата принадлежност на хората живяли в ранния и късноантичния град Абритус, достигат до сградата на музея, в който могат да разгледат подредената тук археологическата експозиция, представяща значими артефакти открити  на територията на Разградска област, от каменната до ранносредновековната епохи.

Тук посетителите могат да си купят предлаганите сувенири в павилиона разположен във фоайето на музея.