Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Началото на маршрута е от приемната зона със закупуване на билети и обща информация за обекта. Маршрутът започва с разглеждане на археологическата експозиция на музей „Абритус”, която представя значими артефакти от археологическото минало на нашия край подредена по периоди.

Преминава през открития лапидарий северно от музея и през северната порта посетителите влизат и  разглеждат новоподреденият  лапидарий, където могат да се видят оригинални архитектурни детайли и епиграфски паметници. От там маршрутът преминава покрай новият атракционен център.

След това посетителите се насочват към разкритите археологически обекти –  сграда VII – сградата с перистилния двор, сграда X и сграда VIII. Там от новоизградената погледна площадка в северната част на обектите може да се наблюдават мащабите на тези сгради. След това маршрутът преминава съответно през отделните обекти: разглежда се голямата сграда с перистилен двор, магазини и складови помещения, сграда X – която е била в различните периоди бански помещения, базилика и др. От там по алея на изток се отива в ранносредновековния комплекс, където се намират голяма и малка ранносредновековни базилики, и други останки от късноантичната епоха. Посетителите се връщат по алеята към сградата с перистила, като разглеждат намиращата се на изток от нея сграда VIII, голяма късноантична сграда, която била на два етажа.
Следва придвижване към интерактивния музей и посещението му. Музеят е изцяло тематично свързан с археологическия резерват Абритус и животът в древния римски град. Посещението започва с интерактивната експозиция и продължава в общо дванадесет зали за анимация и мултимедийна презентация. За хората с увреждания има асансьор за втория етаж.