Skip to content Skip to footer

Намира се в Археологически резерват „Абритус“. Интерактивният музей „Абритус” е създаден през 2014 г. по проект на Община Разград „Абритус мистика и реалност“, ОПРР 2007-2013.

В дванадесетте зали на музея посетителите могат да се запознаят с историята на проучванията на ранния и късноантичен град Абритус, могат да получат информация за работата на археологическите екипи, да гледат тематични филми за интересни събития, значими открития и отделни артефакти, свързани с живота през ранните и късни векове на Абритус. Посетителите имат възможност да отсекат монета, да направят снимки в антични одежди, да наредят римски мозайки, чрез занимателни игри да опознаят бита и традициите на гражданите на древния Абритус.

ТЕМАТИЧНИ ЗАЛИ

Зала 1 –  История, откриватели и проучванията на ранния и късноантичен град Абритус

Зала 2 –  Лаборатория – открито в Абритус

Зала 3 –  Монетна зала и римски пазар

Зала 4 – Зала за временни експозиции

Зала 5 – Абритус за най-малките / Децата и Абритус

Зала 6 –  Абритус в Римския свят / ABRITUS in pax Romana

Зала 7 –  Градовете в римския свят

Зала 8 –  Мода от Абритус / Красотата и гражданите на Абритус

Зала 9 –  Животът в Абритус / Ежедневие в Абритус

Зала 10 – Последната битка на император Траян Деций

Зала 11 –  Любопитни факти / Знаете ли, че…?

Зала 12 – Многофункционална /конферентна/ зала