Skip to content Skip to footer

Етнографският музей е част от архитектурния ансамбъл на квартал „Варош” на ул. „Г. С. Раковски“ № 13. Той е посветен на местната етнографска група капанци и представя техния бит и духовна култура.

Легендите и преданията отнасят произхода на капанците в далечните, обгърнати с мистика времена, когато се създава и утвърждава българската държава. Една от легендите разказва, че капанците са преките потомците на прабългарите, които устроили „капан” на византийската армия, водена от император Никифор Фока.

На територията на музея често се организират различни изложби и концерти, а през месец юли, по време на Панаира на киселото мляко и Фестивала на народните традиции и художествените занаяти, той се превръща в център на културните традиции.