Skip to content Skip to footer

ИСТОРИЯ

Началото на музейното дело в Разград е поставено от академик Анание Явашов, човек с енциклопедични знания, виден ботаник, изследовател историк, любител археолог, педагог, музеен деятел, преводач и общественик. Той провежда първите археологически разкопки в западната част на Хисарлъшката крепост /Абритус/ през 1887г. Проучванията на района около Разград и разкопките в Хисарлъка продължават през 1893г., 1922г. и 1928г. В началото се разкриват основите на две християнски църкви, камени надписи на старогръцки и латински и предмети от бита. През годините колекцията непрекъснато се обогатява с разнообразни находки. През 20-те г. на ХХ век, събраните от Анание Явашов движими археологически паметници достигат около 2 000 броя, уредени в музейна сбирка. На 19.03.1922г. по негова инциатива се свиква Общо събрание за учередяване на Разградско археологическо дружество. Основната цел на дружеството е „издирване, съхраняване и изучаване на старините в Разград и околията и да буди интерес към тях за населението“. Натрупаните културни ценности и събраните легенди, предания и етнографски описания са систематизирани, обощени и богато илюстрирани в издадената от Явашов през 1930г. книга „Разград. Неговото археологическо и историческо минало“.

Съвременният Регионален исторически музей – Разград е приемник на създадения с обществени начала музей с археологическа насоченост. Днес музеят е културен и научен институт. В структурата на музея са включени следните обекти: Археологически резерват „Абритус“ с постоянна археологическа експозиция, Интерактивен музей, Етнографския музей „Традиционна духовна култура на капанците“ и къщите музеи: „Станка и Никола Икономови“, „Анание Явашов“ и „Димитър Ненов“.

Регионалния исторически музей, притежава богат фонд и обработва и популяризира над 70 000 движими културни ценности с научна и висока художествена стойност. Сред тях е прочутия Златен пегас от ср. IV в. пр.н.е, както и най-голямато намерено в страната Златно монетно съкровище от V век. Част от ценностите са експонирани в постоянни и временни експозиции на площ от 400 кв.м.

МИСИЯ И ЦЕЛ

Основната дейност на Регионален исторически музей –Разград е опазване и представяне на културно-историческо наследство на Разградския край, чрез класически експозиции, съвременни технологии и форми, образователни програми, културни събития и научни конференции. Той е основен фактор за развитие на културния туризъм в региона, място за историческа памет и визия към бъдещето.

РЪКОВОДСТВО И ОТДЕЛИ

Директор
Таня Тодорова (GSM: 0878901430)

Зам. директор
Даниела Ганчева (GSM: 0878901436)

Експерт „Връзки с обществеността“
Георги Тодоров (GSM: 0899947888)

Отдел „Административно стопански”
Росица Славова (GSM: 0878901431)

Счетоводство
Димитър Димитров (GSM: 0878901433)

Касиер-домакин
Галина Иванова (GSM: 0878901442)

Отдел „Археология”
Главен уредник и нумизмат: Георги Дзанев (GSM: 0878901408)
Уредник: Дилен Дилов (GSM: 0878901435)
Уредник: Силвия Анастасова (GSM: 0878906144)
Уредник: Зейнеб Фикрет (GSM: 0876978237)

Отдел „Етнография”
Етнограф: Даниела Ганчева (GSM: 0878901436)

Отдел „История на българските земи XV – XIX век”
Адриян Христов (GSM: 0887529154)

Ръководител отдел „Нова и най-нова история“
Проф. д-р Росица Ангелова (GSM: 0877965163)

Отдел „Нова история”
Виктор Костадинов (GSM: 0878901434)

Отдел „Най – нова история”
Полина Петрова (GSM: 0876890797)

Отдел „Фондове” и Научен архив
Пламен Пенчев (GSM: 0893492439)

Главен екскурзовод
Славяна Цонева (GSM: 0879816738)

Дизайнер
Михаил Маринов (GSM: 0893674669)

Билетен център
Елка Иванова (GSM: 0878901439)

МУЗЕЙНИ ОБЕКТИ

Къща музей „Анание Явашов”
Адрес: ул. „Венелин” № 20
Уредник: Виктор Костадинов (GSM: 0878901434)

Къща музей „Станка и Никола Икономови”
Адрес: ул. Св. Климент” № 7
Уредник: Адриян Христов
(GSM: 0887529154)

Етнографски музей
Адрес: ул. „Георги Сава Раковски” №13
Етнограф: Даниела Ганчева (GSM: 0878901436)

Музей Абритус и Интерактивен музей
Адрес: бул. „Априлско въстание” №70

Главен екскурзовод
Славяна Цонева (GSM: 0879816738)

Билетен център
Елка Иванова (GSM: 0878901439)

РАБОТНО ВРЕМЕ

бул. „Априлско въстание“ 70

от 1 април до 30 октомври: 9,30ч. – 18,00ч. без почивен ден
от 1 ноември до 31 март: 9,00ч. – 17,00ч. събота и неделя – по предварителна заявка
(Заявки може да подадете от Понеделник до Четвъртък)

Заявка на Телефон: 0878 901439
E-mail: pegas_rz@abv.bg

бул. „Априлско въстание“ 70

от 1 април до 30 октомври: 9,30ч. – 18,00ч. без почивен ден
от 1 ноември до 31 март: 9,00ч. – 17,00ч. събота и неделя – по предварителна заявка

Заявка на Телефон: 0878 901431
E-mail: pegas_rz@abv.bg

ул. „Венелин“ 20

8,30ч. – 17,00ч. (от 12,00 до 12,30ч. обедна почивка)
събота и неделя по предварителна заявка на телефон: 0878 901431
E-mail: pegas_rz@abv.bg

ул. Свети Климент“ 7

8,30ч. – 17,00ч. (от 12,00 до 12,30ч. обедна почивка)
събота и неделя по предварителна заявка на телефон: 0878 901431
E-mail: pegas_rz@abv.bg

ул.“Г.С.Раковски“ 13

8,30ч. – 17,00ч. (от 12,00 до 12,30ч. обедна почивка)
събота и неделя по предварителна заявка на телефон: 0878 901431
E-mail: pegas_rz@abv.bg

ул.“Антим 1-ви“ 20

ЗАТВОРЕНА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ

E-mail: pegas_rz@abv.bg