Skip to content Skip to footer

ИСТОРИЯ

Началото на музейното дело в Разград е поставено от академик Анание Явашов – човек с енциклопедични знания, виден ботаник, изследовател историк, любител археолог, педагог, преводач и общественик, основател на историческото и музейното дело в града. Той провежда първите археологически разкопки в западната част на Хисарлъшката крепост /Абритус/ през 1887 г. Проучванията на района около Разград и разкопките в Хисарлъка продължават през 1893 г., 1922 г. и 1928 г. В началото се разкриват основите на две християнски църкви, каменни надписи на старогръцки и латински и предмети от бита. През годините колекцията непрекъснато се обогатява с разнообразни находки. През 20-те години на ХХ век събраните от Анание Явашов движими археологически паметници достигат около 2000, уредени в музейна сбирка. На 19.03.1922 г. по негова инициатива се свиква Общо събрание за учредяване на Разградско археологическо дружество. Основната цел на дружеството е „издирване, съхраняване и изучаване на старините в Разград и околията и да буди интерес към тях за населението“. Натрупаните културни ценности и събраните легенди, предания и етнографски описания са систематизирани, обобщени и богато илюстрирани в издадената от Явашов през 1930 г. книга „Разград. Неговото археологическо и историческо минало“.

Съвременният Регионален исторически музей – Разград е приемник на създадения на обществени начала музей с археологическа насоченост. Днес музеят е културен и научен институт. В структурата му са включени следните обекти: Археологически резерват „Абритус“ с постоянна археологическа експозиция, Интерактивен музей, Етнографският музей „Традиционна духовна култура на капанците“ и къщите музеи: „Станка и Никола Икономови“, „Анание Явашов“ и „Димитър Ненов“.

Регионалният исторически музей притежава богат фонд и обработва и популяризира над 70 000 движими културни ценности с научна и висока художествена стойност. Сред тях е прочутият Златен пегас от ср. IV в. пр.н.е, както и най-голямото намерено в страната Златно монетно съкровище от V век. Част от ценностите са подредени в постоянни и временни експозиции на площ от 400 кв. м.

МИСИЯ И ЦЕЛ

Основната дейност на Регионален исторически музей – Разград е опазване и представяне на културно-историческо наследство на Разградския край чрез класически експозиции, съвременни технологии и форми, образователни програми, културни събития и научни конференции. Той е основен фактор за развитие на културния туризъм в региона, място за историческа памет и визия към бъдещето.

РЪКОВОДСТВО И ОТДЕЛИ

Директор
Таня Тодорова: GSM: 0878901430; e-mail: t.todorova.pegas@gmail.com

Експерт „Връзки с обществеността“
Георги Тодоров: GSM: 0899947888; e-mail: g.todorov.pegas@gmail.com

Отдел „Административно-стопански”
Пенка Димитрова: GSM: 0878901431; e-mail: p.dimitrova.pegas@gmail.com

Счетоводство
Димитър Димитров: GSM: 0878901433; e-mail: d.dimitrov.pegas@gmail.com

Отдел „Археология”
Главен уредник: Георги Дзанев: GSM: 0878901408; e-mail: g.dzanev.pegas@gmail.com
Уредник: Дилен Дилов: GSM: 0878901435; e-mail: d.dilov.pegas@gmail.com
Уредник: Силвия Анастасова: GSM: 0878906144; e-mail: s.anastasova.pegas@gmail.com

Отдел „Етнография”

Отдел „История на българските земи XV – XIX век”

Ръководител отдел „Нова и най-нова история“
Проф. д-р Росица Ангелова: GSM: 0877965163; 0893653160
e-mail: r.angelova.pegas@gmail.com

Отдел „Нова история”
Уредник: Виктор Костадинов: GSM: 0878901434; e-mail: v.kostadinov.pegas@gmail.com

Отдел „Най – нова история”
Уредник: Нено Якимов: GSM: 0879816738; e-mail: n.yakimov.pegas@gmail.com

Отдел „Фондове” и Научен архив
Пламен Пенчев: GSM: 0893492439; e-mail: p.penchev.pegas@gmail.com

Главен екскурзовод
Виктория Вълчева: GSM: 0878901432; e-mail: v.valcheva.pegas@gmail.com

Екскурзовод
Полина Неделчева: GSM: 0878901466; e-mail: p.nedelcheva.pegas@gmail.com

Музеен педагог
Христо Христов: GSM: 0876978237; e-mail: h.hristov.pegas@gmail.com

Дизайнер
Михаил Маринов: GSM: 0893674669; e-mail: m.marinov.pegas@gmail.com

Билетен център
Елка Иванова: GSM: 0878901439; 087789105; e-mail: bileten.centar.pegas@gmail.com

МУЗЕЙНИ ОБЕКТИ

Къща музей „Анание Явашов”
Адрес: ул. „Венелин” № 20
Телефон за заявка за посещение: 0878 901431

Къща музей „Станка и Никола Икономови”
Адрес: ул. Св. Климент” № 7
Телефон за заявка за посещение: 0878 901431

Етнографски музей
Адрес: ул. „Георги Сава Раковски” №13
Телефон за заявка за посещение: 0878 901431

Музей Абритус и Интерактивен музей
Адрес: бул. „Априлско въстание” №70
Телефон за заявка за посещение: 0878 901439

РАБОТНО ВРЕМЕ

бул. „Априлско въстание“ 70

от 1 април до 30 октомври: 9,30ч. – 18,00ч. без почивен ден
от 1 ноември до 31 март: 9,00ч. – 17,00ч., събота и неделя – по предварителна заявка
(Заявки може да подадете от понеделник до четвъртък)

Заявка на Телефон: 0878 901439
E-mail: pegas_rz@abv.bg

бул. „Априлско въстание“ 70

от 1 април до 30 октомври: 9,30ч. – 18,00ч. без почивен ден
от 1 ноември до 31 март: 9,00ч. – 17,00ч., събота и неделя – по предварителна заявка

Заявка на Телефон: 0878 901431
E-mail: pegas_rz@abv.bg

ул. „Венелин“ 20

8,30ч. – 17,00ч. (от 12,00 до 12,30ч. обедна почивка),
събота и неделя по предварителна заявка на телефон: 0878 901431
E-mail: pegas_rz@abv.bg

ул. Свети Климент“ 7

8,30ч. – 17,00ч. (от 12,00 до 12,30ч. обедна почивка),
събота и неделя по предварителна заявка на телефон: 0878 901431
E-mail: pegas_rz@abv.bg

ул.“Г.С.Раковски“ 13

8,30ч. – 17,00ч. (от 12,00 до 12,30ч. обедна почивка),
събота и неделя по предварителна заявка на телефон: 0878 901431
E-mail: pegas_rz@abv.bg

ул.“Антим I“ 20

ЗАТВОРЕНА ЗА ПОСЕЩЕНИЕ

E-mail: pegas_rz@abv.bg