Skip to content Skip to footer

Къща музей „Акад. Анание Явашов“ на ул. „Венелин“ № 20 отваря врати за своята публика на 25 февруари 2011 година, след реализиране на проект на Община Разград по ОПРР на ЕС.

Родната къща на известния разградски учител, директор на местната гимназия, общественик и ботаник, ревностен изследовател на Лудогорието, основоположник на музейното дело в Разград, академик Анание Явашов, посреща гости и любители на различни арт изяви, образователни програми, краеведски дейности и др. Обектът осигурява площ за експониране на разнообразни образци от богатия фонд на Регионалния исторически музей, както и на гостуващи културни ценности. Към къщата музей функционира Център по регионална история.