Skip to content Skip to footer
Работно Време 09:30 - 18:00
гр. Разград, бул. "Априлско въстание" 70
09:30 - 18:00
гр. Разград, бул. "Априлско въстание" 70

Къща музей „Станка и Никола Икономови“

Домът, в който са живели именитите разградски възрожденци, просветители и книжовници от Разград Станка и Никола Икономови, винаги е бил един от духовните центрове на града. Семейството има огромен принос за образованието и пробуждането на местните жители през XIX в. Музеят се намира в квартал „Варош” на ул. „Св. Климент” №7.

Музейната експозиция предлага информация за живота и дейността на двамата будители, за историята и образователното дело в Разград. Състои се от фотодокументална част и приблизителна възстановка на бита на семейство Икономови.