Skip to content Skip to footer
Работно Време 09:30 - 18:00
гр. Разград, бул. "Априлско въстание" 70
09:30 - 18:00
гр. Разград, бул. "Априлско въстание" 70

Археологически музей „Абритус“

Археологическият музей се намира на територията на националния резерват „Абритус“, бул. „Априлско въстание“ № 70. В сградата на музея е обособено и административното звено.

Постоянната експозиция „Следи от древността” представя уникални археологически културни ценности от най-ранно засвидетелстваната епоха в Лудогорието – Късния палеолит, Античността и Средновековието.

В парковата част на музея са експонирани два лапидария. Паметниците са обособени в три групи: посветителни, надгробни и архитектурни. Основната част от тях са от римската епоха ІІ-ІІІ в., намерени в късноантичния римски град Абритус. Останалите са паметници от късното средновековие ХVІІІ-ХІХ век – надгробни и строителни с християнски, мюсюлмански и арменски надписи. Епиграфските паметници разкриват етническата и религиозна пъстрота на населението в региона.