Skip to content Skip to footer

Археологическия музей се намира на територията на националния резерват „Абритус“ , бул. „Априлско въстание“ № 70. В сградата на музея е обособено и административното звено.

Постояната експозиция „Следи от древността” представя уникални археологически културни ценности от най-ранно засвидителстваната епоха в Лудогорието – късния палеолит, античния и средновековен период.

В паркова част на музея са експонирани два лапидарии на открито. Паметниците са обособени в три групи: посветителни, надгробни, архитектурни. Основната част от тях са от Римската епоха ІІ-ІІІ в., намерени в късноантичния римски град Абритус. Останалите са паметници от късното средновековие ХVІІІ-ХІХ век – надгробни и строителни християнски, мюсюлмански и арменски надписи. Епиграфските паметници разкриват етническата и религиозна пъстрота на населението в региона.