Skip to content Skip to footer

Известия на Регионален исторически музей Разград – Том 1

Съставител: РИМ – Разград

50 статии са групирани в пет раздела: „Археология”, „Нумизматика, сфрагистика и епиграфика”, „История на българските земи XV – XIX век”, „Етнология” и „Нова и най-нова история на България”. Отпечатан е от издателство Фабер Велико Търново.

Цена: 20.00 лв.

Известия на Регионален исторически музей Разград – Том 2

Съставител: РИМ – Разград

34 статии са тематично подредени в пет раздела: „Археология”, „Нумизматика”, „История на българските земи XV – XIX век”, „Етнология” и „Нова и най-нова история на България”. ”. Отпечатан е от издателство Фабер Велико Търново.

Цена: 20.00 лв.

Известия на Регионален исторически музей Разград – Том 3

Съставител: РИМ – Разград

Обем 624 страници. Съдържа 31 статии: 11 на тема археология; 7 – нумизматика, сфрагистика и епиграфика; 3 – история на българските земи XV – XIX век; 6 – етнология и 4 – нова и най-нова история. Отпечатан е от издателство „Фабер“ – Велико Търново.

Цена: 35.00 лв.

Отчети на Разградското археологическо дружество: 1922-1923 – 1933-1934 година

Съставители:

Фототипно преиздаване на 10-те броя „Отчети на Разградското археологическо дружество“ на Анание Явашов за годините 1922-1923 – 1933-1934. Изданието е във  връзка с честването на 135 години от началото на музейното дело в Разградско и 100-годишнината от създаването на Разградското археологическо дружество. Отпечатано е от „Каспаров принт“ ООД – Разград.

Цена: 30.00 лв.

Културно-историческо наследство – памет за бъдещето

Съставител: РИМ – Разград

Сборникът е отпечатан от издателство Фабер и е посветен на 130-годишнината от провеждането на първите археологически проучвания в Абритус от Анание Явашов, както и на годишнина от първите археологически проучвания в Разград.

Цена: 30.00 лв.

Никола Икономов и духовно-просветният живот в Разград през XIX век

Съставител: Иван Радев

Книгата е плод на дългогодишни професионални занимания, чието ядро са явленията и личностите на българското Възраждане. Тя уплътнява трайната ми амбиция и чрез делото и съдбата на Никола Икономов да свидетелствам за същността на процесите у нас през ХІХ век. В продължение на трето десетилетие проявявам особена чувствителност към ролята на на възрожденците от „вторият ред” за превръщането на идеите на Новото време от „програма”, издигната от „големите”, в лице и същност на целокупния национален живот. Никола Икономов е един от тях и това би трябвало да е достатъчно като мотив за написването на тази книга.”

Цена: 12.00 лв.

Военните действия на източния отряд по време на Руско-турската война

Съставител: Елена Иванова

Изданието има за цел да запознае читателя с обстановката и събитията в Лудогорието и Разград по време на Руско-турската война 1877 – 1878 г.

Цена: 3.00 лв.

Култова архитектура и изкуство в Североизточна България (XV-XX век)

Съставител: проф. Л.Ников

Сборникът е пръв по рода си опит да се представят култовата архитектура и изкуство за времето от XV в. до наши дни. Той съдържа изследвания, в които се разглеждат българска, арменска, еврейска и турска култова архитектура, както и някои изяви на живописното и приложното изкуство.

Сборникът е богато илюстриран и е предназначен както за специалисти, така и за широк кръг читатели.
Цена: 20.00 лв.

Изследвания в памет на акад. Анание Явашов

Съставители: И.Иванов, М.Босева, Н.Николова

Сборникът съдържа статии посветени на дейността на акад. Анание Явашов – основател на историческия музей – Разград и Разградското археологическо дружество и нови археологически, демографски, етноложки и исторически изследвания за Разград и региона.

Цена: 15.00 лв.

Фолклорните традиции на Североизточна България

Съставител и редактор: Милена Беновска – Събкова

Сборникът с научни статии „Фолклорните традиции на Североизточна България” е книга трета от поредицата „Регионални проучвания на българския фолклор”. Томът отразява работата на научната конференция „Народните традиции на Североисточна България”, състояла се през май 1990г.в гр. Разград. Както конференцията, така и сборникът са плод на сътрудничеството между Института за фолклор при БАН и Исторически музей Разград.

Цена: 3.00 лв.

Военната памет на Разград

Съставители: 

Сборникът съдържа статии за участието на разградчани във войните, списъци на загиналите и богата библиография. Съдържанието му е организирано в седем глави. Автори на статиите са експерти от Разградския музей.

Цена: 35.00 лв.

Книгата и образованието – исторически аспекти и традиции

Съставител: проф. д-р Росица Ангелова 

В сборника за събрани 20-те доклада от едноименната Националната научна конференция на 12-13 ноември 2020 г., организирана от Община Разград, Регионалния исторически музей и Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев“.
Докладите на вторите от исторически музеи, училища и висши учебни заведения в страната, са разпределeни в четири секции.
Издателство „Фабер“, 2023 г.

Цена: 32.00 лв.