Skip to content Skip to footer
Вход за Музей „Абритус”;
Етнографски музей;
за деца до 7 год. и хора с уврежданиялв./бр.безплатно
за учащи и пенсионерилв./бр.1,00
за възрастнилв./бр.2,50
Вход за Къща музей „Димитър Ненов”лв./бр.1,00
Вход за Музейна сбирка „Станка и Никола Икономови”лв./бр.2,00
Семеен билет с 2 и повече деца /включва вход за Етнографски музей, къща музей „Димитър Ненов“ и музейна сбирка Станка и Никола Икономови/лв./бр.6,00
Временни изложби:
за деца до 7 год. и хора с уврежданиялв./бр.безплатно
за учащи и пенсионерилв./бр.1,00
за възрастнилв./бр.2,00
беседалв./бр.5,00
Интерактивен музей:
за възрастнилв./бр.3,50
за групи над 10 душилв./бр.3,00
деца и учащи над 7 годинилв./бр.2,00
деца до 7 години и хора с уврежданиялв./бр.безплатно
семеен билетлв./бр.6,00
пенсионерилв./бр.2,00
Беседалв./
група
5,00
Екскурзоводска беседалв./
група
10,00
Пълна анимациялв./
група
10,00
Предоставяне на копия от документи и снимкилв./бр.3,00
Нумизматични справки – писменилв./бр.2,00
Снимки на предмети и документи от фонда на музеялв./бр.1,00
Предоставяне на видео и аудио материали от фонда за ползване извън музея:
за видеокасеталв./бр.3,00
за аудиокасеталв./бр.2,00
Организиране на тържества и чествания:
в музей „Абритус”лв./бр.100,00
в останалите обектилв./бр.50,00
Снимки с оригинален експонат от фонда на музея или с анимационни материалилв./бр.2,00
Снимки в експозиция с рекламна цел:
с фотоапаратлв./бр.2,00
с видеокамералв./мин.5,00
Отсичане на монеталв./бр.1,00
Обличане на римско облеклолв./бр.3,00
Наем за аудио гидлв./бр.5,00