Skip to content Skip to footer
1. Входен билет за Музей „Абритус” и Етнографски музей:
за деца до 7 год. и хора с уврежданиялв./бр.безплатно
за учащи и пенсионерилв./бр.2,00
за възрастнилв./бр.6,00
семеен билет с 2 и повече децалв./бр.10,00
2. Входен билет за къща музей „Анание Явашов“
за деца до 7 год. и хора с уврежданиялв./бр.безплатно
за учащи и пенсионерилв./бр.2,00
за възрастнилв./бр.4,00
семеен билет с 2 и повече децалв./бр.10,00
3. Входен билет за Къща музей „Димитър Ненов”
за деца до 7 год. и хора с уврежданиялв./бр.безплатно
за учащи и пенсионерилв./бр.2,00
за възрастнилв./бр.4,00
семеен билет с 2 и повече децалв./бр.10,00
4. Входен билет за Къща музей „Станка и Никола Икономови”
за деца до 7 год. и хора с уврежданиялв./бр.безплатно
за учащи и пенсионерилв./бр.2,00
за възрастнилв./бр.4,00
семеен билет с 2 и повече децалв./бр.10,00
5. Входен билет за временни изложби:
за деца до 7 год. и хора с уврежданиялв./бр.безплатно
за учащи и пенсионерилв./бр.2,00
за възрастнилв./бр.5,00
6. Входен билет за Интерактивен музей:
за възрастнилв./бр.10,00
за групи над 10 душилв./бр.8,00
за деца и учащи над 7 годинилв./бр.5,00
за деца до 7 години и хора с уврежданиялв./бр.безплатно
семеен билет с 2 и повече децалв./бр.20,00
пенсионерилв./бр.5,00
Беседалв./
група
5,00
Екскурзоводска беседалв./
група
10,00
Пълна анимациялв./
група
10,00
Предоставяне на копия от документи и снимкилв./бр.3,00
Нумизматични справки – писменилв./бр.2,00
Снимки на предмети и документи от фонда на музеялв./бр.1,00
Предоставяне на видео и аудио материали от фонда за ползване извън музея:
за видеокасеталв./бр.3,00
за аудиокасеталв./бр.2,00
Организиране на тържества и чествания:
в музей „Абритус”лв./бр.100,00
в останалите обектилв./бр.50,00
Снимки с оригинален експонат от фонда на музея или с анимационни материалилв./бр.2,00
Снимки в експозиция с рекламна цел:
с фотоапаратлв./бр.2,00
с видеокамералв./мин.5,00
Отсичане на монеталв./бр.1,00
Обличане на римско облеклолв./бр.3,00
Наем за аудиогидлв./бр.5,00