Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Работно Време 09:30 - 18:00
гр. Разград, бул. "Априлско въстание" 70
09:30 - 18:00
гр. Разград, бул. "Априлско въстание" 70

Правоъгълна кула 23 на южната крепостна стена

Кула 23 се намира в западния участък на южната крепостна стена, разположена на по 21,10 м западно от U – образната кула 22 и на 19,40 м източно от U – образната кула 24. Техниката й на градеж и планът й са аналогични на тези на другата провоъгълна кула на южната крепостна стена – кула 19; почти еднакви са и размерите й: дължина 19 м (изток – запад) и ширина 10,45 м (север – юг) (външни) и дължина 14 м (изток – запад) и ширина 8,05 м (север – юг) (вътрешни). Цокълът е изграден от големи (до 2,43 м дълги) и от малки варовикови блокове с гладки и с рустицирани стени, подредени в  системата „биндер – лойфер” (надлъжно и напречно) и има височина от 0,52 до 0,72 м в зависимост от денивелацията на терена. Във височина следва банкет с ширина 0,10 м и върху него са изградени стените от малки каменни блокчета на спойка от бял хоросан, а пълнежът във вътрешността на стените е от ломен варовиков камък, обилно залят с бял хоросан (opus implectum). На едно място по външната страна на южната стена на кулата е запазена „кръпка” от тухли с обща дължина 2,25 м – по-късна поправка в първоначалния градеж. Докато цокълът на стените е с прави ъгли, то самите стени на кулата са заоблени за по-голяма устойчивост срещу попаденията на стенобойни машини. Стените на кулата са с дебелина 2,40 м. Входът й откъм вътрешността на крепостта е разположен точно в средата на северната страна и е ширина 2 м; страниците му са изградени от големи каменни блокове с рустицирани външни и гладки вътрешни лица, подредени в  системата „биндер – лойфер”. На двете къси страни на кулата – източна и западна – са разположени по една потерна с ширина на отвора 1,40 м от външната страна и 1,65 м (при западната) и 1,70 м (при източната) от вътрешната страна. След голямо опожаряване на кулата при последвалата поправка и двете й потерни са зазидани. Във вътрешността на кулата симетрично, на разстояние 3,55 м един от друг, са разположени два каменни пилона, от които западният е разкрит само в основи. Източният е с размери: дължина 2,12 м (изток – запад) и ширина 1,55 м (север – юг). Изграден е в техника opus mixtum: пояс от три реда каменни блокчета, над него тухлен пояс от 4 реда тухли с размери 0,35 на 0,45 м, каменна зидария от 2 реда каменни блокчета и отново пояс от 3 реда тухли. На височина 2,10 м над банкета пилонът завършва с профилиран каменен корниз.  Пилоните са служили за поддържане на горен етаж (подово ниво от дървени греди) на бойната кула. Откритите на място материали свидетелстват са покрив от дървени греди, покрит с керемиди.