Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Приемна зона

Движението на туристическия поток започва от Приемно-информационен център в посока към източната порта на късноантичната крепост Абритус.

Тя има необичайно местоположение – в непосредствена близост до ъгловата североизточна кула – единственото удобно място за движение и комуникация с вътрешността, тъй като реката е минавала в подножието на източната крепостна стена. Непосредствено южно от източната порта, по каменни стъпала изградени в склона, посетителят се изкачва до алеята минаваща успоредно покрай външното лице на крепостната стена.

Начало на алеята, каменни стъпала

Движейки се по нея в южна посока той може да се запознае с особеностите на укрепителната система на града.  На около 180 м на юг по протежение на източната крепостна стена, южно от кула 13,  туристът влиза през потерна №1 във вътрешността на града, завива се на юг и стига до мястото наречено „Съкровището на Абритус”.

Потерна №1

Тук през 1971 година при редовни археологически разкопки е намерено най-голямото монетно съкровище от периода на късната античност (V в.) открито в земите на днешна България и трето по големина в земите на късната Римска империя, състоящо се от 835 златни монети – солиди. Посетителят излиза от крепостта обратно през потерна №1 и  се придвижва на юг до края на източната крепостна стена, която има обща дължина 359 м и дебелина 2,40 м. Тя е по-тясна от останалите стени поради естествената си защитеност – стръмен скат и течаща в подножието река.

Кула 16

При ъгловата ветрилообразна кула 16 движението се променя в западна посока покрай външното лице южната крепостна стена.

Маршрутът отвежда групата или индивидуалния посетител до следващата важна забележителност – кула 17 на южната крепостна стена.

Кула 17 и потерна №3

Кулата е разположена  на най-високото място в крепостта. Нейната предполагаема оригинална височина от 16 м е показана чрез изграждане на метална конструкция. Влизайки в крепостта през потерна № 3, и входа към вътрешността на самата кула, посетителите се изкачват по метална стълба и достигат до погледна площадка, от която пред тях се разкрива панорамен изглед към вътрешността на късноантичната крепост Абритус и почти целия археологически резерват. Самата кула се вижда още от пътя Русе-Варна.

Южна крепостна стена-кула № 23

Следва връщане през потерна № 3. Движейки се на запад покрай външното лице на южната крепостна стена с U-образни и правоъгълни кули  посетителите се запознават с особеностите на укрепителната система на града и на изграждането на крепостната стена. Тя има дължина 354 м и средна дебелина 2,85 м. Южната крепостна стена е с най-дебелите стени, което показва, че е била изложена на голяма опасност и враждебни нападения от юг. Тук разстоянията между кулите (куртини) са най-къси – по 19 м.

Югозападната ъглова кула 26

При ъгловата ветрилообразна кула № 26 посетителите завиват в северна посока и движейки се покрай външното лице на западната крепостна стена, от която тук са запазени две кули, влизат през потерна №9 в крепостта.

Западна крепостна стена – Потерна № 9

По изградената алея в източна посока достигат до централната алея свързваща южната порта и сградата с перистилния двор.

Сграда Х

Централната алея отвежда посетителите към вътрешността на късноантичния град и към зоната на експонираните археологически обекти. Движейки се на север по алеята посетителите достигат до експонирана сграда Х – малка баня, която в по-късни времена е преустроена в еднокорабна базилика.

Раннохристиянски култов комплекс от Х-ХІв.

Завивайки на изток те могат да разгледат магазините и самата великолепна сграда с колонада от VІ в. Продължавайки по алеята в източна посока посетителите попадат в един великолепен раннохристиянския култов комплекс от Х-ХІ в.

Сграда с перистилен двор от VІ век и голяма жилищна сграда VІІІ от ІV-V в.

Запознавайки се с историята на по-ранните градежи и на самия култов комплекс те се връщат на запад, минавайки по улицата с посока юг-север, разглеждайки разположените от двете й страни представителната сградата с перистилния двор от VІ век и голямата жилищна сграда VІІІ от ІV-V в.

Интерактивен музей

Излизайки от зоната с експонираните археологически обекти, посетителите, които ползват този маршрут могат да влязат в Интерактивния музей и да се потопят в атмосферата на древния град Абритус. Тук в дванадесет зали посетителите ще се запознаят с историята на проучванията на ранния и късноантичен град Абритус,  ще получат информация за работата на археологическите екипи, ще гледат тематични филми разказващи за интересни събития, значими открития и отделни  артефакти свързани с живота през ранните и късни векове на Абритус.

Посетителите сами ще извършват редица дейности, като например отсичане  на монета по начина,  по който това е правено в древността или чрез занимателни игри самостоятелно ще стигат до знания за древния Абритус и живота  на неговите граждани.

Атракционен център

Пълният маршрут продължава през атракционния център намиращ се западно от интерактивния музей.

Открит лапидарий

Минавайки покрай северната порта на крепостта посетителят ще попадне в двора на открит лапидарий. Мястото където могат да се видят подредени  всички ти¬пове архитектурни детайли от трите основни ордерни системи на Античността – дорийска, йонийска и коринтска. Ще се запознаят с прекрасни примери доказващи наличието на представителни сгради в ранния Абритус – фриз-архитрави, корнизи с йонийски зъборез, коринтски корниз с богата украса, тавански касетирани плочи, всички изработени от варовик и др.

Кула №1

Маршрутът продължава в западна посока достигайки до ъгловата кула №1, която също е  експонирана до нейната предполагаема оригинална височина от 16 м, чрез изграждане на метална конструкция.

Паметник на акад. Анание Явашов

Движението на туристическия поток се насочва на изток към паметникът на основателя на музейното дело в Разград – акад. Анание Явашов.

Лапидарий и вход към археологическата експозиция

В края на тази алея посетителят ще разгледа още един лапидарий представящ епиграфски посветителни паметници, надгробни плочи  и архитектурни детайли, мълчаливи свидетели за живота и смъртта на хората живяли в Абритус през различните векове.

Туристическият маршрут завършва с посещение на археологическата експозиция подредена в сградата на музея и представяща значими артефакти открити  на територията на Разградска област, от каменната до ранносредновековната епохи.