Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Южната порта на късноантичния кастел Абритус се намира в средата на южната крепостна стена. Това е единствената порта, изградена с отстъп навътре от куртината – с цел по-добра възможност за отбраняването й. Кулите източно и западно от нея са разположени асиметрично: три U – образни и една правоъгълна източно от портата и четири U – образни и една правоъгълна западно от нея. Въпросната асиметричност е компенсирана от по-голямата дължина на куртината между югоизточната ъглова кула 16 и съседната U – образна кула 17 – 45,60 м. По останалото трасе на южната стена кулите са с почти еднакви размери и с еднакво разстояние между тях. За разлика от другите три крепостни порти фланкиращите южната порти кули са разположени не непосредствено до нея, а на разстояние 27,40 м източната и 26,75 м западната. Портата има провоъгълен план с размери: дълж. 10,76 м (изток – запад) и ширина 10,25 м (север – юг), като се издава на 5,60 м извън съседните куртини и се вдава на 1,05 м навътре от тях. Портата има две врати: външна спускаща се (катаракта) и вътрешна двукрила, между които е оформено правоъгълно помещение – пропугнакулум с размери: 6 м (изток – запад) на 5 м (север – юг). Отворът и на двете врати е с еднаква ширина от 4,30 м. Външната врата е ограничена от два пиластъра с външна дължина 0,89 м (източният) и 1,13 м (западният) и вътрешна дължина 0,90 м (източният) и 0,87 м (западният). Вътрешната врата е оформена отстрани от два масивни пиластъра с еднакви размери. Южната порта заедно с пиластрите е изградена отвън от масивни каменни блокове с гладки лица, свързани помежду си с железни скоби. Вътрешното лице е изградено от по-малки каменни блокове с гладки лица, плътно прилепени един до друг. Вътрешността между двете лица е запълнена с грубо одялани блокове и бял хоросан. Под подовото ниво на портата минава водопровод от керамични тръби с различна дължина. Южната порта, аналогично на северната и източната, е била зазидана с дебел  3 м каменен зид в средата на VI век, при управлението на император Юстиниан I (527 – 565). Изкачването на платформата между южната порта и съседната от изток кула 20 е ставало по зидана от подредени в хоризонтални редове каменни блокчета стълба, долепена на фуга до крепостната стена. Дължината на стълбата е 12,66 м, а ширината й – 2,10 м. Стъпалата й започват непосредствено от северния край на портата. Пострадала при силен пожар, в по-късен период стълбата е поправяна и доиззиждана.