Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Работно Време 09:30 - 18:00
гр. Разград, бул. "Априлско въстание" 70
09:30 - 18:00
гр. Разград, бул. "Априлско въстание" 70

Маршрут № 4 – за хора с увреждания

Маршрутът започва от приемната зона, след което следва предвижване към интерактивният музей. Музеят има на първо ниво рампа за предвижване  от първа зала към останалите и асансьор за втория етаж, където също има интересни теми.

От интерактивния музей има две възможности за предвижване към зоната на експонираните археологически обекти – през естакадата на второ ниво от страна на сградата или чрез излизане обратно от сградата и предвижване към Вила урбана по алеите за хора с увреждания. При това може да се разгледа обстойно Вила урбана и частично сграда Х и сграда VІІІ след което маршрута предвижда връщане по алеята към новия лапидарий и атракционния център, където е финалът на маршрута.

Този маршрут е ограничен, но той е само за хора с увреждания, които не могат да се предвижват без помощта на инвалидни колички, останалите могат да ползват и другите маршрути, тъй като предвижването навсякъде е по новоизградени алеи.

За хора с по-тежки увреждания има и още една възможност за предвижване примерно от приемен център до кула № 1 или от приемния център до източната порта.