Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Работно Време 09:30 - 18:00
гр. Разград, бул. "Априлско въстание" 70
09:30 - 18:00
гр. Разград, бул. "Априлско въстание" 70

Правоъгълна кула 19 на южната крепостна стена

Кула 19 се намира в източния участък на южната крепостна стена, разположена на по 19,10 м разстояние от U – образните кули 18 и 20. Има правоъгълен план с външни размери: дължина 18,90 м (изток – запад) и ширина 10,30 м (север – юг) и вътрешни размери: дължина 13,95 м (изток – запад) и ширина 7,80 м (север – юг). Цокълът е изграден от големи варовикови блокове с гладки и с рустицирани стени и има височина 0,57 м. Във височина стените са изградени от малки каменни блокчета на спойка от бял хоросан, а пълнежът във вътрешността на стените е от ломен варовиков камък, обилно залят с бял хоросан (opus implectum). Ъглите на кулата са заоблени за по-голяма устойчивост срещу попаденията на стенобойни машини. Стените на кулата са с дебелина 2,40 м. Входът й откъм вътрешността на крепостта е разположен точно в средата на северната страна и е ширина 1,95 м; страниците му са изградени от големи каменни блокове с правоъгълно лице. На двете къси страни на кулата – източна и западна – са разположени по една потерна с ширина на отвора 1,40 м от външната страна и 1,70 м от вътрешната. След голямо опожаряване на кулата източната й потерна е зазидана, а прагът на южната е повдигнат с 0,60 м. Във вътрешността на кулата симетрично, на разстояние 3,20 м един от друг, са разположени два каменни пилона с размери: дължина 2,10 м (изток – запад) и ширина 1,50 м (север – юг). До ракритата по време на разкопките височина пилоните са изградени от 4 реда каменни блокове, а върху тях – пояс от неизяснен точно брой тухлени редове – градеж в техника opus mixtum. Пилоните са служили за поддържане на горен етаж (подово ниво от дървени греди) на бойната кула. В по-късен период – вероятно в средата на VI век – южно от кулата е изградена външна крепостна стена, която заедно с куртината на старата южна крепостна стена и с южната срена на правоъгълната кула 19 оформя помещение с размери: дължина 19 м (изток – запад) и ширина 4 м (север – юг). За вход квм помещението е служила потерната за западната страна на кула 19. Строежът на новите стени е значително по-груб от този на заварените, изпълнен е от каменни блокчета и ломени камъни с различни размери на спойка от бял хоросан с примес от късчета тухли. Изпълнявало е функцията на стражево или пък на складово помещение.