Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Южната крепостна стена на късноантичния кастел Абритус  е с дължина 354 м и средна ширина 2,85 м, като в различните участъци тя варира от 2,40 м  при правоъгълните кули до 3,05 м при югоизточната ъглова кула. Техниката на изграждане е аналогична на тази от другите крепостни стени, с кочто е синхронна: opus implectum. В двата й края се намират две ветрилообразни ъглови кули – югоизточната и югозападната, а пред фронта й – 2 кули с правоъгълна форма и 7 U – образни, от които 1 правоъгълна и 3 U – образни кули са разположени източно от южната крепостна порта, а 1 правоъгълна и 4 U – образни кули са западно от нея. Средното разстояние между кулите е 19 м. Източно до кула 17 в крепостната стена е оформена потерна с ширина на входа 1,25 м отвън и 1,64 м вътре. Ветрилообразните ъглови кули се издават извън куртината максимално на 6,05 м. Двете провоъгълни кули са с размери: дължина 18,90 м и ширина 10,30 м (външни) и дължина 13,95 м и ширина 7,80 м (вътрешни) – при източната кула 19 и дължина 19 м и ширина 10,45 м (външни) и дължина 14 м и ширина 8,05 м (вътрешни) – при западната кула 23.

Провоъгълните кули са с с по два масивни стълба – пилони с размери 2,10 на 1,50 м, изградени в техника opus mixtum (градежът от каменни квадри се редува с пояси от 3 и от 4 реда квадратни тухли), поддържащи пода на горен етаж. В двете къси страни – източна и западна – на двете провоъгални кули са оформени по една малка врата – потерна с ширина по 1,25 до 1,40 м (отвън) и 1,70 м (вътре). U – образните кули по трасето на южната стена са с дължина 9,50 до 10,50 м и ширина 8,40 до 9,45 м (външни) и с дължина 7,80 до 8 м и ширина 4,65 до 4,80 м (вътрешни). Входовете към кулите са с ширина по 1,60 – 1,65 м. Леко източно от централната част на стената, вдадена навътре от фронта на стената и фланкирана от две U – образни кули, се намира южната крепостна порта. Пред западната част на южната крепостна стена доскоро бе запазен участък от крепостен ров.

Южната крепостна стена на късноантичния Абритус изглежда е била най-уязвима в укрепителната система на кастела. Това обяснява по-голямата й дебелина, допълнителното укрепване с ров и подсилването защитата на крепостната порта чрез вдаването й навътре от фронта на стената с цел допълнителна защита.