Skip to content Skip to sidebar Skip to footer
Работно Време 09:30 - 18:00
гр. Разград, бул. "Априлско въстание" 70
09:30 - 18:00
гр. Разград, бул. "Априлско въстание" 70

Северната порта на Абритус: отбрана, разположение на войниците

Северната крепостна порта на късноантичната крепост Абритус е разположена точно в средата на северната крепостна стена и е фланкирана и защитавана от две U-образни кули. Портата е с правоъгълен план и проходът през нея е в посока изток – запад. Затваряна е била с две врати, между които е оформено правоъгълно помещение – пропугнакулум. Външната врата – катаракта е била спускана от горен, втори етаж над пропугнакулума. Вътрешната е била двукрила дървена, вероятно обкована с железни гвоздеи или метални пластини за предпазване от разсичане. Отвътре е била залоствана с дебели дървени греди. Вратите са били затваряни вечер и отваряни сутрин за осигуряване безопасността на гражданите. Охраната й се е осъществявала от войници, живеещи в казармени помещения, разположени от вътрешната страна на крепостната стена непосредствено източно от портата. При противниково нападение вратите са били затваряни и залоствани, а охраняващите портата войници са заемали позиции за отбрана по двете кули встрани от портата и зад зъберите на крепостната стена. Врагът е бил обстрелван с копия и стрели от крепостната стена и от близките кули. В случай на преодоляване на външната падаща врата нападателите са се озовавали в пропугнакулума, пред вътрешната двукрила врата. Тук те са били обстрелвани с метателни копия и стрели и заливани с вряла вода или нагорещени мазнина и катран през отвори в пода на помещението над пропугнакулума. При преодоляване и на вътрешната врата последна съпротива е била оказвана от височината на крепостната стена и кули в съседство, както и в уличките във вътрешността на града. През VI век вероятно поради недостиг на хора за отбрана северната крепостна порта на Абритус е била зазидана: проходът й е бил преграден с дебел каменен зид и тя е престанала да функционира.