Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

За разлика от останалите три крепостни порти източната е разположена не в средата (или близко до средата) на източната крепостна стена, а в нейния краен северен участък, между североизточната ъглова кула и съседната V- образна кула 11, на разстояние 4,70 м от северната крепостна стена. Причина за това разположение е стръмният скалист скат, спускащ се към коритото на река Бели Лом в участъка южно от избраното разположение на портата: единствено тук има удобен подход за влизане в крепостта. Портата е запазена и съответно проучена само в основи.

Възстановката й е направена по аналогии със северната и западната крепостни порти. Има две врати: външна спускаща се (катаракта) и вътрешна двукрила. Външната врата е с праг, изграден върху каменен зид с ширина 1,15 м, изграден върху материковата скала и служещ за подравняване на терена. Вътрешната двукрила врата завършва на запад с два пиластъра с ширина по 0,70 м. Пиластрите са изградени върху каменен зид със същата  ширина (0,70 м), подравняващ терена. Между двете врати е оформено правоъгълно помещение – пропугнакулум – с дължина 6,05 м (изток – запад) и ширина 4,70 м (север – юг). Двете надлъжни стени на пропугнакулума са е ширина по 1,80 м, а в западна посока имат продължения, служещи за заържане на отворените крила на вътрешната врата, дълги по 2,90 м и широки по 1,20 м. Размерите на източната крепостна порта са: дължина 9,65 м (изток – запад) и ширина 9,05 м (север – юг). Източната крепостна стена при портата е с по-голяма ширина – 2,55 м, докато в южната си част е с ширина 2,10 м.

От източната крепостна порта улица с настилка чакъл води в западна посока. Трасето на тази улица не е проучено във вътрешността на кастела. В банкета на съседната в южна посока кула 11, на височина 0,80 м, е установена по-късна поправка с дължина 2 м, направена с 3 реда тухли с размери 0,33 на 0,33 на 0,045 м и с широки 4 – 5 см фуги между тях. В средата на VI век източната крепостна порта е зазидана аналогично на северната и южната порти.