Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РАЗГРАД
С ПОДКРЕПАТА И СЪДЕЙСТВИЕТО НА ОБЩИНА РАЗГРАД
ПОД ПАТРОНАЖА НА „БИОВЕТ“ АД – КЛОН РАЗГРАД

СТАТУТ

ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС
ЗА ЕСЕ, СТИХОТВОРЕНИЕ, РИСУНКА И МУЛТИМЕДИЕН ПРОЕКТ

И ний сме дали нещо на света”,
посветен на 145 години от

ОСВОБОЖДЕНИЕТО НА РАЗГРАД

I.Организатор:
     Регионален исторически музей – Разград

II. Общи положения:
    Конкурсът е посветен на 145 години от Освобождението на град Разград /28 януари 1878 г./.

III. Основни цели:

 • Провокиране на младите хора към творческо мислене, възпитание в историзъм, уважение и любов към българската история;
 • Интерес към историческото минало на града и региона;
 • Да се даде възможност на учащите се чрез изследователска дейност да представят своята гледна точка за значимостта на събитието и ролята на историческите личности;
 • Възпитаване на подрастващите в дух на патриотизъм и приобщаване към българските традиции и ценности.

IV. Тема:

„Бележити личности от Разград” /Личности, свързани с обществено-политическия, културен и стопански живот на града/

V. Условия за участие:

1. Право на участие в конкурса имат всички ученици от града и община Разград, разделени в три възрастови групи:

I-IV клас;      V-VII клас;      VIII-XII клас.

2. Всеки участник може да участва само с един проект;

3. Участниците задължително посочват трите си имена, училище, клас, адрес, телефон и e-mail.

VI. Изисквания:

Регламент на конкурс за ученическо есе:

 1. Есето не трябва да превишава 3 печатни страници ;
 2. Шрифт: Times New Roman, 12pt, Разредка между редовете: 1,5;

Критерии за оценяване:

 • ясно и точно формулирана теза;
 • добре подбрани аргументи;
 • оригинален и творчески подход;
 • елементи на изследователска дейност;
 • личностна позиция;
 • езикова и стилистична култура.

Регламент на конкурс за ученическо стихотворение:

 1. Стихотворението не трябва да е по-дълго от една машинописна страница – формат А4;
 2. Поетичните творби да са по поставената тема;

Критерии за оценка на стихотворенията:

 • оригиналност;
 • креативност;
 • творчески подход към темата.

Регламент на конкурс за ученическа рисунка:

 1. Всеки участник може да използва свободно избрана техника: акварел, темперни бои, пастели, графика, флумастер, молив, колаж;
 2. Творбите не трябва да се паспартират. На гърба на всяка рисунка е необходимо да бъдат отбелязани четливо следните данни: лично и фамилно име на автора и точен адрес; училище и клас; телефон за контакт и електронен адрес.

Критерии за оценяване на рисунките:

 • оригиналност;
 • композиция;
 • проявена фантазия;
 • съчетание на цветовете.

Регламент на конкурс за мултимедиен проект:

 1. Проектите могат да бъдат представени като обикновено слайдшоу в Power Point / от 10 до 20 слайда/;
 2. Да отразяват ясно и конкретно целта на темата;
 3. Да са естетически и технически оформени, съобразно тематичното направление на конкурса.

Критерии за оценяване на мултимедийните проекти:

 • оригиналност и естетическо оформление на презентацията;
 • изразяване на личностна позиция по темата;
 • коректност при използването на различните източници /снимки, документи и др./ и тяхното точно цитиране.

VII. Срок за изпращане на проектите:

 1. До 24.02.2023г. изпращане на проектите на e-mail адрес: pegas_rz@abv.bg или на адрес: 7200 Разград, ул. „Венелин” № 20, Къща-музей „Анание Явашов”
 2. До 27.02. 2023 г. жури ще определи най-добрите проекти.
 3. До 02.03. 2023 г. резултатите ще бъдат обявени на сайта на РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – Разград.

VIII. Награди:

 1. Наградите се определят за всяка възрастова група: отделно за есе, стихотворение, рисунка и мултимедиен проект.
 2. Наградените ученици ще получат своите награди в конферентната зала на Интерактивния музей /АР „Абритус“/.

За повече информация: тел. 0898 895979, Милена Маринова – уредник, РИМ-Разград; pegas_rz@abv.bg.

Забележка:

Предоставените творби не се връщат на участниците. Те остават собственост на РИМ – Разград. Организаторът си запазва правото да използва, фотографира, филмира, сканира, записва и разпространява получените проекти без заплащане права и обезщетение за това.