Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

До края на март ще приемат номинации за носител на наградата „Акад. Анание Явашов“

От 15 до 31 март Регионалният исторически музей в Разград ще приема предложения за носителя на десетата награда на името на акад. Анание Явашов.

Това е в съответствие с чл. 11 от Правилника за символите, почетните звания, наградите и паметните знаци на Община Разград.

Съгласно статута на наградата, своите мотивирани писмени предложения могат да направят институции, организации и граждани. Наградата е за личности, постигнали  високи резултати в областта на научните изследвания, съхраняване, опазване и популяризиране на историческото наследство на Разград и региона.

Предложенията ще се приемат в деловодството на Регионалния исторически музей /бул. „Априлско въстание“ 70/ в работни дни от 08.30 до 17.00 часа.

За допълнителна информация тел.: 0878/901-431.

Статута на наградата, начина на номиниране и процедурата до определянето на носителя на наградата на името на акад. Анание Явашов може да видите ТУК.

Призът се връчва веднъж на четири години на 18 май – Международен ден на музеите.