Skip to content Skip to footer

Постоянна археологическа експозиция „Следи от древността“

Археологическата експозиция е построена на тематико-хронологически принцип, обхващащ движими паметници от най-ранно засвидителстваната епоха в Лудогорието - късния палеолит - до края на Второто българско царство. Обособени са пет главни теми, съответстващи на главните етапи от развитието на човешкото общество. Всяка от тези главни теми…

Прочети още

Постоянна експозиция в Етнографски музей „Традиционната духовна култура на капанците“

Етнографският музей със своята постоянна експозиция „Традиционната духовна култура на капанците” дава възможност на посетителите да се докоснат до духовния свят на капанците в периода от ХIХ до нач. на ХХ век. В залите на музея се разкриват различни сцени, свързани с традиционния бит, календарните…

Прочети още

Постоянна експозиция в къща музей „Станка и Никола Икономови“

Къща – музей „Станка и Никола Икономови” е открита на 17 април 1980 г. Експозицията, която е уредена в дома на двамата възрожденци, се състои от фотодокументална част и възстановка на бита на семейство Икономови чрез техни вещи. Никола Икономов (1820 – 1897) е роден…

Прочети още