Skip to content Skip to footer

Къща – музей „Станка и Никола Икономови” е открита на 17 април 1980 г. Експозицията, която е уредена в дома на двамата възрожденци, се състои от фотодокументална част и възстановка на бита на семейство Икономови чрез техни вещи. Никола Икономов (1820 – 1897) е роден в Жеравна. Установява се в Разград пред 1846 г. и поставя основите на светското образование в града. Активно участва в обществения живот. В 1874 г. приема църковен сан и става свещеник. Избран е за делегат в Учредителното събрание и I Велико Народно събрание през 1879 г.

Съпругата му Станка Николица (1835 – 1920) е родена в Разград. Била е учителка в девическото училище и основателка на женското благотворително дружество „Ступанка”. На нея са посветени организираните в Разград литературни празници „Поетични хоризонти на българката”, които се отбелязват на всеки пет години.

В пъвото помещение на къщата – музей са експонирани портрети на двамата възрожденци, факсимилета на техни документи, които отразяват живота и дейността им. Представени са ксерокопия на техните книги, издадени в Белград през 1853 г. – „Две приказки за славните жени и за Аза человекомразеца” и книгата „Земледелие”.

Във второто и третото помещение е показана подредбата на традиционната българска къща от втората половина на XIX в.

Къде да посетитегр. Разград, квартал "Варош", ул. "Св. Климент" 7Share