Skip to content Skip to footer

Етнографският музей със своята постоянна експозиция „Традиционната духовна култура на капанците” дава възможност на посетителите да се докоснат до духовния свят на капанците в периода от ХIХ до нач. на ХХ век. В залите на музея се разкриват различни сцени, свързани с традиционния бит, календарните и семейни обичаи и празници на етнографската група. Специално място е отредено на обредната храна, иконата, златните ябълки, менчето с „мълчана вода”, „суврената възглавница”, обърнатите наопаки дрехи, които имат своето специално въздействие върху всеки прекрачил прага на Етнографския музей. Колекциите от традиционни тъкани, облекла и накити подчертават регионалната специфика и характерен стил на капанската група.

На територията на музея често се организират различни изложби и концерти, а през месец юли, по време на Панаира на киселото мляко и Фестивала на народните традиции и занаяти, той се превръща в център на културните традиции.

Къде да посетитегр. Разград, ул."Георги Сава Раковски" 13Share