Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Общи положения:

Конкурсът се провежда за първа година. Ще се търсят най-интелигентно представените снимки, които визуализират различна гледна точка на креативност, усет към съхраняването и популяризирането на културно-историческото наследство.

Конкурсът се провежда в четири направления:

 1. „Семеен спомен от Абритус“;
 2. „Весел и забавен поздрав от Абритус“;
 3. „Специален момент от Абритус“ /рожден ден, бал, сватба или друг специален повод, запечатан в Абритус/;
 4. „Летен полъх с аромат на антична история“ /пейзажна снимка/.

Цели:

 • Да се предостави възможност на посетителите да изразят своето виждане за древния Абритус, да покажат красотата му и да създадат спомен по различен начин през погледа на обектива.

Право на участие:

В конкурса имат право да участват без възрастови ограничения всички физически лица, посетители на Абритус през летния сезон.

Територия на провеждане на фотоконкурса:

 • Задължително снимката да е направена на територията на Археологически резерват „Абритус“ – това включва както външните терени, така и музейните експозиции на Археологическия и Интерактивния музей.

Изисквания към представените творби:

 • Конкурсните творби да са по темата и да са авторски;
 • Допускат се допълнителни обработки на яркост и контраст на снимката;
 • Не се допускат обработки като: колажи, снимки, направени на нерегламентирани места и съдържащи надписи и графики;
 • Творбите да не са участвали в други конкурси и да не са публикувани в интернет.

Към участниците:

 • Всеки може да участва с до ТРИ снимки във всяко направление;
 • Фотографиите се изпращат на e-mail: abritus.konkurs@abv.bg
 • Фотографиите да бъдат в дигитален формат JPG;
 • размерът на файловете не трябва да бъде по-малък от 1 МВ и по-голям от 20 МВ;
 • Творбите задължително да бъдат придружени от следната информация:име на снимката, кратък текст, описващ ситуацията или историята на снимката, трите имена на участника, възраст, точен адрес и телефон за контакт.

Оценяване:

Снимките ще бъдат разгледани и оценени от компетентно жури.

Ще бъдат излъчени първи места в четирите раздела на конкурса.

Критерии за оценяване:

 • Отговаря ли снимката на темата на конкурса;
 • Има ли послание /замисъл/ на кадъра;
 • Има ли художествена стойност – контраст между светлина и сянка, естетически качества, оригиналност на идеята;
 • Спазен ли е регламентът и техническите изисквания в него;
 • Журито избира между снимките финалисти, които се селектират за участие в изложбата и класиране на авторите;

С изпращането на снимката си всеки автор:

 • Декларира, че притежава авторските права върху нея и дава съгласието си тя да бъде използвана и публикувана за целите на конкурса;
 • Се съгласява при използването на неговите фотографии да бъде упоменато името му като автор.

Снимки, които нарушават горните изисквания, ще бъдат дисквалифицирани.

Краен срок за предаване на творбите – 15.09.2023 г.

Отличените творби ще бъдат обявени на 01.10. 2023 г.

ОТЛИЧЕНИТЕ УЧАСТНИЦИ ЩЕ БЪДАТ ИНФОРМИРАНИ ЛИЧНО ЗА
МЯСТОТО И ЧАСА НА ЦЕРЕМОНИЯТА ПО НАГРАЖДАВАНЕ

С ЧАСТ ОТ УЧАСТВАЛИТЕ В КОНКУРСА СНИМКИ ЩЕ БЪДЕ
ОРГАНИЗИРАНА ИЗЛОЖБА

Справки, въпроси и допълнителна информация на тел.: 0876 97 82 37

ПОЖЕЛАВАМЕ УСПЕХ НА ВСИЧКИ УЧАСТНИЦИ И НЕЗАБРАВИМИ
СПОМЕНИ ПРИ НАС В АБРИТУС!