Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

По повод 18 май – Международния ден на музеите, Регионалният исторически музей в Разград получи няколко поздравителни адреса.

В поздравителния адрес от г-жа Екатерина Джумалиева и екипа на отдел “ Музеи, галерии и визуални изкуства“ в Министерство на културата се казва:

Скъпи колеги и приятели,

Честит професионален празник! За нас, екипът на дирекция КНМИИ, този ден е още една

прекрасна причина да изразим своето искрено уважение към професионализма на музейните

специалисти, за които музеят не е събитие или приятно посещение, а ежедневни усилия, изискващи

научни познания, креативно мислене, комуникационни умения и още много други таланти в най-

различни аспекти на живота.

Вашата работа лежи на кръстопътя на миналото и настоящето, определяйки по този начин

бъдещето. Вие показвате миналото, чрез съвременни средства и се грижите за бъдещите поколения.

Не винаги е лесно, но толкова по-ценни са вашите усилия и постижения. Музеят е призвание,

защото не всеки може да понесе бремето на тази отговорност. Това е голяма любов към миналото,

историята, изкуството, природата и обществото. За да работиш в музей е нужна широка душа,

отворено сърце и светъл ум.

Пожелаваме ви неслизащи усмивки от лицата на посетителите, невероятни изложби,

интересни открития, но така също и доброта, здраве и прекрасно настроение във всеки ден от

вашата работа!

Весел празник!“


Поздравителният адрес от проф. Светла Димитрова – председател на Български национален комитет към Международния съвет на музеите /ИКОМ“, звучи така:

Уважаеми колеги и приятели на музеите!

През 1977 година на своята ХІ генерална конференция в Москва Международната организация на музеите решава 18 май да се отбелязва като Международен ден на музеите. Първите прояви са на следващата година. От тогава до днес, вече 46 години, 18 май се вписва трайно в живота не само на музеите, но и на всички хора и институции, които събират, опазват и популяризират културното наследство, на всички, които посещават музеите и обогатяват там своите знания, на всички, които даряват фамилни ценности, за да им се възхищават и други хора.

Темата на Международния ден през 2024 година е „Музеи за образование и изследователска дейност”. Тя подчертава все по-нарастващата роля на музеите в образоване на хората от различни възрасти, чрез интересно, емоционално и интерактивно изучаване на миналото. Тази тема поставя нов акцент върху важното им място в изследователските процеси. С упорита и системна работа музейните специалисти допринасят за обогатяване на различни клонове на науката. Понякога те осъществяват тази дейност за сметка на свободното си време, но го правят с любов и отдаденост.

Честит празник скъпи колеги!

Бъдете здрави и не забравяйте, че работейки в музеи имате привилегията вашият труд да остане вписан в паметта на времето.“


Поздравление за празника РИМ – Разград получи и от Борис Хаджийски – председател на Сдружение „Български музеи“:

Честит празник, колеги!
Бъдете здрави!“