Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Двудневен практически колоквиум „Военното дело и въоръжение през Античността и Средновековието“ организира Регионалният исторически музей в Разград на 10 и 11 юни. Форумът е в сътрудничество с Института по балканистика с Център по тракология и е част от проекта „LABedia: енциклопедия за Късната античност на Балканите“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ към Министерство на образованието и науката.

Откриването е в 10.00 в конферентната зала на Интерактивния музей в древния Абритус.

От 11.00 до 13.00 часа в района на лапидариума ще бъдат подредени оръжие и въоръжение от Античността и Средновековието.

Там и представители на Спортен клуб по стрелба „Антибиотик“ ще разкажат за  вече 40-годишната история на клуба, за успехите в национални и международни турнири, ще покажат своето оборудване и ще демонстрират прецизна стрелба в цел с лъкове от най-ново поколение.

Теоретичната част от колоквиума започва в 13.00 часа в конферентната зала на Интерактивния музей.

Лектори са:

  •  доц. д-р Калин Стоев: „Римският боен флот в Мизия и Тракия: генезис на военно-административно развитие“;
  • Ели Филипова, докторант: „Приносът на интердисциплинарните изследвания от Балканите към проучванията на военните диети в древността“;
  • гл. ас. д-р Самуил Камбуров: „Ранносредновековните бойни ножове от днешните български земи“;
  • гл. ас. Марио Филипов: „ Мечът в европейската фехтовална традиция през XII-ХV в.“;
  • Милен Петров, докторант: „Никополският кръстоносен поход /1396 г./ и свещената Римска империя“;
  • Тодор Тодоров, докторант: „Рицарското поприще през късното Средновековие“.

В събота /11 юни/ е работната среща между участниците в колоквиума с представители на регионалните исторически музеи в Разград, Силистра и Добрич и музея в Преслав.

Участниците във форума ще посетят и основно ремонтираната Свещарска гробница в Историко-археологическия резерват „Сборяново“.