Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Във връзка със заповед № РД-01-677 / 25.11.2020г. на Министъра на здравеопазването в периода от 01.12.2020г. до 21.12.2020г. (включително) и с цел да се ограничи разпространението на COVID-19, Регионален исторически музей – Разград прилага следните временни противоепидемични мерки на територията на своите обекти:

  1. Приемат се само индивидуални посетители в рамките на обичайното работно време, при спазване на противоепидемичните мерки – носене на предпазни маски и ръкавици, използване на дезинфектанти.
  2. Не се допускат групови посещения.
  3. Преустановява се посещението и ползването на ведомствената библиотека и научен архив за външни лица.