Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Проф. Росица Ангелова и Милена Маринова са новите специалисти в отдел „Нова и най-нова история“ в Регионалния исторически музей в Разград.

Двете дами бяха официално представени през колегите им в музея.

Росица Ангелова е проф. д-р по „Нова българска история“ в катедра „История и археология“ на Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“ и първият професор в РИМ – Разград.

Научните й интереси са в областта на новата българска история и историческото образование през годините на Възраждането. Автор е на 10 монографии и над 50 студии и статии. Била е ръководител на катедра „История и археология“ и председател на Общото събрание на Факултета по хуманитарни науки в университета. Член на Института по Балканистика.

Специализирала е във ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – История на балканските народи, Университета „Свети Кирил и Методий“, Скопиe, Република Северна Македония и в Букурещкия държавен университет. Ръководител на над 15 проекта –университетски и общински.

Семейна, с една дъщеря.

Милена Маринова е педагог по образование, магистър „История и география“ от Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“. Дългогодишен учител по история.

Има син на 28 години и двегодишен внук.