Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

НАЦИОНАЛНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

„100 ГОДИНИ АРХЕОЛОГИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО – РАЗГРАД”

Конференцията е част от събитията, посветени на 135 години
музейно дело в Разград

ОРГАНИЗАТОР
РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РАЗГРАД

9 – 10 ноември 2022 г.

ПРОГРАМА

9 ноември 2022 г. /сряда/
Интерактивен музей,
гр. Разград, бул. „Априлско въстание” №70

12:00-13:00 ч. Регистрация на участниците в конференцията – фоайе на Интерактивен музей

13:00 ч. Откриване на конференцията – конферентна зала, Интерактивен музей

Приветствие към участниците:
Таня Тодорова – директор на Регионален исторически музей – Разград
135 години музейно дело в Разград и 100 години Археологическо дружество – Разград

ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ

Модератор: проф. д.и.н. Стела Дончева, секретар Дилен Дилов

13:30-13:45 ч.
Десислава Христова, РИМ – Добрич
Раннохалколитни модели на сгради от селищната могила Радинград, Разградско

13:45-14:00 ч.
Дилен Дилов, РИМ – Разград
Антропоморфен глинен съд, изобразяващ жена с лятно облекло

14:00-14:15 ч.
Теодора Василева, ИМ – Исперих
Преглед на регистрирани тракийски археологически обекти и находки от територията на област Разград

14:15-14:30 ч.
проф. д.и.н. Диана Гергова, София
Могилата с канделабъра в структурата на източния царски некропол на гетската духовна и политическа столица

14:30-14:45 ч.
гл. ас. д-р Данаил Петров, ШУ „Епископ Константин Преславски“
Мястото на тракийското селище до град Разград в пътната мрежа на Северна Тракия IV – I в. пр. н. е.

14:45-15:00 ч.         Кафе пауза

15:00-15:15 ч.
гл. ас. д-р Христо Кузов, РИМ – Варна, гл. ас. д-р Гергана Илиева, НАИМ – БАН, филиал Шумен, гл. ас. д-р Михаил Христов, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
Селища от различни епохи в местността Кашлата / Виданлък, землището на с. Брестак, община Вълчи дол, област Варна

15:15-15:30 ч.
проф. д-р Борис Борисов, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий”
Социална структура на населението от могилния некропол в м. „Богошина“ край с. Прохорово, Новозагорско

15:30-15:45 ч.
д-р Светлана Ганчева, РИМ – Силистра
Печатите на XI Клавдиев легион върху строителната керамика от Дуросторум

15:45-16:00 ч.
доц. д-р Людмил Вагалински, НАИМ – БАН
Хераклея Синтика. Археологически данни за фортификацията

16:00-16:15 ч.
доц. д-р Здравко Димитров, НАИМ – БАН
Между Лимеса и Понта – уникалните архитектурни модели на римския Абритус

16:15-16:30 ч.         Дискусия

10 ноември 2022 г. /четвъртък/
ПЪРВО ЗАСЕДАНИЕ – конферентна зала на Интерактивен музей,
гр. Разград, бул. „Априлско въстание” №70

Модератор: проф. д.и.н. Георги Атанасов, секретар Дилен Дилов

09:00-09:15 ч.
Галена Радославова, Разград
Един домос от късноантичната епоха в Абритус (Сграда VIII)

09:15-09:30 ч.
доц. д-р Олег Александров, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, Симеон Станчев, ИМ – Попово
Нови данни за живота в късноантична крепост Ковачевско кале през VI век

09:30-09:45 ч.
Генчо Димитров, ИМ – Нова Загора
Aнтични глинени лампи без диск с широки конвексни плещи (тип XLI по Г. Кузманов) от фонда на Исторически музей – Нова Загора

09:45-10:00 ч.
Християн Узунов, ИМ – Исперих
Късноантична и средновековна крепост „Балък дере“, Ивайловградско – кратък обзор на проучванията и хронология. Значими находки

10:00-10:15 ч.
доц. д-р Константин Константинов, ШУ „Епископ Константин Преславски“
Недеструктивно проучване на обект в м. „Долната чатма“ при с. Велино, Шуменско

10:15-10:30 ч.
доц. д-р Валери Йотов, РИМ – Варна
Παραμήριον-ът от Разград и полемиката за едноострите оръжия в ІХ – Х век

10:30-10:45 ч.
проф. д.и.н. Георги Атанасов, РИМ – Силистра, Алексей Жалов, спелеолог
Новооткрит ранносредновековен скален манастир край с. Острово в Държавно ловно стопанство „Воден – Ири Хисар”

10:45-11:00 ч.
д-р Боян Иванов, РИМ – Добрич
Коланни гарнитури от периода на Първото българско царство

11:00-11:15 ч.
Силвия Анастасова, РИМ – Разград
Гробни съоръжения от некрополите в подградията на Търново през XIII – XIV век – характер и топография

11:15-11:30 ч.
Илиян Петракиев, РИМ – Велико Търново
Търговски връзки на каза Хезарград с европейските страни през XV – XVIII век (по нумизматични данни)

11:30-11:45 ч.
проф. д.и.н. Стела Дончева, ШУ „Епископ Константин Преславски“, Николай Николов, Разград
Опит за локализация на тържището на Семпроний по сфрагистични данни

11:45-12:00 ч.
доц. д-р Тодор Тодоров, ШУ „Епископ Константин Преславски“
Византийски печати от Разградско

12:00-12:15 ч.
Георги Дзанев, РИМ – Разград
Римска военна диплома от землището на село Липник, Разградско

12:15-12:30 ч.
доц. д-р Калин Стоев, Институт по балканистика с център по тракология – БАН, Георги Дзанев, РИМ – Разград
Квазимуниципални институции и магистрати в Абритус

12:30-12:45 ч.           Дискусия

10 ноември 2022 г. /четвъртък/
ВТОРО ЗАСЕДАНИЕ – библиотека на РИМ – Разград,
гр. Разград, бул. „Априлско въстание” №70

Модератор: проф. д-р Росица Ангелова, секретар Милена Маринова

09:00-09:15 ч.
д-р Мариана Минкова, РИМ – Стара Загора, проф. д.б.н. Иван Танев, Тракийски университет – Стара Загора
Анализ на данните от Бертинските анали относно годината на покръстване на княз Борис I

09:15-09:30 ч.
Цветозар Йотов, СУ „Св. Климент Охридски”
Връзката между названията Мизия-Blachia-Загора в изворите от XIII – XIV в.

09:30-09:45 ч.
д-р Николай Тодоров, РИМ – Силистра
Селяните и чифлиците – трансформации в аграрната икономика на Османската империя през 30-те – 40-те години на XIX век

09:45-10:00 ч.
Мирослав Тошев, ИМ – Омуртаг
Малко нещо за огрибките, „духло”-то, керемидките – изолатори… Един страничен поглед върху историческото дирене

10:00-10:15 ч.
Найден Найденов, ШУ „Епископ Константин Преславски”
Генерал Паун Бананов (1868 – ?)

10:15-10:30 ч.
Мария Христова, ШУ „Епископ Константин Преславски”
Паметта оживява: випуск 1883 – 1884 г. на Робърт колеж

10:30-10:45 ч.
проф. д-р Росица Ангелова, ШУ „Епископ Константин Преславски”
За Анание Явашов и/или за разградските депутати във великите народни събрания (1879 – 1911 г.)

10:45-11:00 ч.
Димитър Петров, Регионална библиотека „Проф. Боян Пенев” – Разград
Отчети на Разградското археологическо дружество 1922 – 1934 години

11:00-11:15 ч.
Стела Славчева, РИМ – Шумен
Книгоиздателска и книгопечатна дейност на Сабри Съдъков (20-те – 40-те години на ХХ век)

11:15-11:30 ч.
Енита Василева, ИМ – Исперих
В името на живота (80 години от създаването на болницата в Исперих)

11:30-11:45 ч.
гл. ас. д-р Илонка Стоянова, ШУ „Епископ Константин Преславски”
Престъпления и наказания в Православната църква

11:45-12:00 ч.
Таня Тодорова, РИМ – Разград
Места на памет: Хуманитарна гимназия „Анание Явашов” (1991 – 2004 г.)

12:00-12:15 ч.         Дискусия

Закриване на конференцията
Посещение на РИМ – Разград и кастела Абритус