Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Регионалният исторически музей в Разград домакинства на работна среща на представители на областните от Северен централен район: Разград, Велико Търново, Габрово, Русе и Силистра за съвместни инициативи за развитието на туризма.

Организатор на семинара бе областния управител на Разград д-р Деян Димитров, в дискусиите участваха още директори на музеи и експерти от общински администрации.

В първия панел с мултимедия всяка от областите представи своя туристически потенциал, най-атрактивните туристически обекти, събития и любопитни факти в разработката на туристически дестинации и организацията на фестивали, видове туризъм, профил на туриста, и места за настаняване.

Вероника Гечева от областната администрация в Русе подчерта, че силните страни за развитието на туризма в областта са природните дадености, множеството обекти от националното и световното наследство и  развитата артистична общност.

Посещенията в област Велико Търново са предимно от български туристи, които гостуват за ден-два или са преминаващи, с интерес към културно-историческото наследство. Чуждестранните са от Румъния, Великобритания, Япония, Франция, Германия, Испания, посочи  Илиян Илиев от областната администрация в старопрестолния град.

Силистра има предпоставки за засилване на туристическия интерес от Румъния, поради географската близост, каза Диляна Парашкевова от областната администрация в крайдунавския град.

А според Михаела Стоянова от областната администрация в Габрово, профилът на туриста там е индивидуално или семейно пътуващ с интерес към материалното ни културно-историческо наследство или фестивалите в географския център на страната.

Област Разград представи директорът на дирекция в областната администрация Светлин Симеонов. Той посочи, че най-успешно в региона се развиват културният, събитийният и ловният туризъм.

Вторият панел започна с разглеждане на Интерактивния музей и древния „Абритус“. Пред гостите той бе представен от главния археолог в музея Георги Дзанев.

Програмата включваше обсъждане на идеи за интегрирани туристически продукти и конкретни стъпки за реализиране на плана за съвместни дейности в сферата на туризма.

На финала представителите на петте областни администрации обсъдиха и възможни съвместни действия предвид войната в съседство и бежанският поток от Украйна към България.

Срещата завърши с посещение в тренировъчната база на футболния „Лудогорец“ „Гнездо на орли“.