Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Регионалният исторически музей в Разград е тясно свързан с историята на проучванията в Свещари вече цяло столетие. Защото основателят на музея акад. А. Явашов е един от учените, утвърдил стойността на разположените в неговия район паметници и  допринесъл за обявяването на текето на Демир баба за българска старина.

Още по-голям е приносът на специалистите от музея – археолози, реставратори, и др. през изминалите десетилетия, от   откриването на Свещарската гробница през 1982 година  до наши дни. Сътрудничеството на екипа ни с музея е изключително плодотворно с оказваната ни професионална подкрепа през тези години, в които разкривахме и богатото и разнообразно  археологическо наследство на Националния археологически резерват „Сборяново“.

Сега залите на музея са най-близкото място до Свещари, където посетителите могат да видят част от откритите от нас в могилите на гетския духовен и политически център „Града на вълците“ уникални находки.

А този филм от една поредица за наследството на траките, разказва и за разкритите на територията на резервата старини.

Проф. Диана ГЕРГОВА