Skip to content Skip to footer

От 23 юни 2020 година е експонирана изложбата, посветена на делота на акад. Анание Явашов. Изложбата дава възможност на посетителите да се докоснат до разнообразните аспекти от неговата дейност – педагог, учен-ботаник, обществен деец, археолог, летописец на Разград, основоположник на музейното дело и председател на Археологическите дружества във Варна и Разград и др. Основният акцент в експозицията е неговия колосален труд „Разград. Неговото археологическо и историческо минало“. Представата за неговата широкоспектърна и енциклопедична личност, както и за епохата, чийто съвременник е Анание Явашов, се обогатява и от двата филма, които се предлагат на музейната публика – биографичния „Академикът с осанка на мъдрец” и „Разград. Спомен за стария град”.

Къде да посетитегр. Разград, ул. "Венелин" № 20Share