Skip to content Skip to footer

Временна експозиция в къща музей „Анание Явашов“

От 23 юни 2020 година е експонирана изложбата, посветена на делота на акад. Анание Явашов. Изложбата дава възможност на посетителите да се докоснат до разнообразните аспекти от неговата дейност – педагог, учен-ботаник, обществен деец, археолог, летописец на Разград, основоположник на музейното дело и председател на…

Прочети още