Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Пътуващата изложба „Нови хоризонти в праисторията. 50 години от откриването на Варненския некропол“ на Варненския исторически музей ще бъде открита в 16.30 часа на 1 декември /петък/ в една от залите на втория етаж на Интерактивния музей на Регионален исторически музей – Разград.

Изложба включва 12 табла, представящи Варненския некропол, и витрина с кремъчни артефакти от производствения кремъчен център в селата Равно и Каменово.

През октомври 1972 година в Западната промишлена зона на Варна случайно е открит некропол от късната каменно-медна епоха (4600 – 4350 г. пр. Хр.). Разкопките му се провеждат до 1991 г. Проучена е площ от 6500 кв. м. Открити са 308 гроба, 12 колективни находки и 110 единични предмета.

От разнообразните и многобройни гробни дарове във Варненският некропол най-интригуващи са златните предмети – над 3000 и с общо над шест килограма. Открити са само в 62 гроба, като теглото на намерените само в четири от тях е над 5 кг. Досега, за V хил. пр. Хр., другаде не е известна подобна концентрация на изделия от злато. Това, както и наличието на редица типове изделия, които не се срещат на друго място, позволяват да учените да приемат, че в района около днешния Варна е функционирал производствен център за обработка на метали, което се потвърждава и от големия брой медни предмети.

Към края на новокаменната и особено през каменно-медната епоха в праисторическите общества, населяващи Югоизточна Европа, назряват процеси на интеграция, производствена специализация и социална стратификация. Един от тези процеси е стандартизирането на производството на кремъчни оръдия, съществува и стремеж за използване на най-качествени суровини и изработката на изключително дълги кремъчни пластини. Например, в най-богатите гробове на Варненския некропол, редом с най-ранното натрупване на масивни златни предмети, се срещат и супер пластини с размери над 40 см. След многогодишни теренни проучвания в България е установено само едно находище, от където биха могли да бъдат добити заготовки за най-дългите и престижни супер пластини, от което се предполага, че са пластините във Варненския некропол. Това находище е в района на с. Равно край Разград, а работилниците за производство са в съседното село Каменово

Половин век след находката край Варненското езеро, през 2021 г., след тридесетгодишно прекъсване, Регионалният исторически музей – Варна поднови проучването на Варненския некропол. Учените се надяват с помощта на новите интердисциплинарни методи да успеят да разкрият повече подробности за изчезналата общност и детайли за социалната структура и взаимоотношения. Достиженията в областите на генетиката, палеодиетологията и други съвременни дисциплини ще бъдат използвани в помощ на археологията, за да ни помогнат да разберем по-добре нашите предшественици, оставили ни като наследство най-ранните златни и медни изделия в света. С такава цел е организирана и настоящата пътуваща изложба.