Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Сребърна гривна от фонда на Регионален исторически музей – Разград от края на II – началото на I век преди Христа /с линейна дължина 3 м/ е включена в изложбата на Националния археологически музей към БАН „Сребърна Тракия“, която бе открита на 14 ноември 2023 г. в Археологическия музей в Скопие и която ще гостува до 7 април 2024 г. Гривната е находка от землището на село Малък поровец.

В изложбата са представени общо над 1700 експоната от 18 музея в България. От Североизточна България в изложбата участват регионалните музеи в Разград, Шумен и Търговище.