Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

С възстановка на стая – такава, каквато е била тя по време на килийните училища през Възраждането, и представянето на сборника с научни доклади „Книгата и образованието – исторически аспекти и традиции“ Регионалният исторически музей отбеляза днес 175-годишнината от откриването на взаимно девическо училище в Разград.

Честването под наслов „Образованието в Разград – от килията до съвременността“ бе къщата музей „Станка и Никола Икономови“. Събитието започна с прочит на стихотворението „Родолюбие“ на Владислав Христов от ОУ „Н. Икономов“, участник в ученическия конкурс „И ний сме дали нещо на света“.

В дома на видните разградски просветители и книжовници са подредени артефакти от фонда на музея. Върху постлана на земята черга са няколко възглавници, а пред тях – сандъчета с пясък и пръчици за писане, сметало, старопечатни книги и торбички, с които децата са ходили в училището.

Директорката на музея Таня Тодорова разказва, че старото килийно училище в Разград се е помещавало северозападния край на църквата. Взаимоучителната метода е въведена в Разград през 1846 г. от учителя Никола Икономов, който пред 1948 г., следвайки съвременните светски изисквания за образование, открива девическо училище в града. Сред учителките е и неговата съпруга Станка Николица.

„Името на Никола Икономов е свързано и с появата и развитието на класното училище в Разград през 1859/1860 г. Разград посреща Освобождението с модерно за времето си образование, което полага основите на следосвобожденската просветна и педагогическа система“, каза още Таня Тодорова.

Слово за Никола Икономов и Станка Николица и родовите срещи на наследниците им изнесе е директорът на Регионалната библиотека „Проф. Боян Пенев“ Димитър Петров, а четиристишия на първата българска поетеса пречете Мила Маринова.

В къщата музей проф. д-р Росица Ангелова, началник отдел „Нова и най-нова история“ в музея, представи и сборник с доклади от националната научна конференция през 2020 г., проведена онлайн заради ковид пандемията, „Книгата и образованието – исторически аспекти и традиции“, чийто съставител е самата тя.

„Конференцията на 12 и 13 ноември 2020 г. отбеляза важни годишнини: 200 г. от рождението на Никола Икономов; 100 г. от смъртна на Станка Николица Спасо-Еленина, 40 години от къщата музей „Станка и Никола Икономови“ и 150 години библиотечна дело в Разград“, припомни проф. Ангелова.

В научния форум участваха 20 автора от исторически музеи, училища и висши учебни заведения в страната, разпределини в четири секции: „Духовният живот в българските земи през втората половина на XIX в. в контекста на на общественото развитие“; „Българското образование през XIX в.“, „Градската просветителска култура пред XIX и XX в.“ и „Женско просветителство, социално съпричастие и добротворчество“.

Редколегията бе в състав: Наталия Акоева, проф. д.и.н. от Краснодарския държавен институт по култура и Светла Атанасова, доц. д-р от РИМ – Велико Търново.

На финала на честването днес поздрав към участниците и гостите поднесоха самодейците от Танцова формация „Букет“ съм читалище „Иван Вазов“ в самуилското село Владимировци с ръководител Борислава Иванова.