Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Надсловът на информационния ден бе „Музеят и неговата роля в издирването, изучаването, опазването и популяризирането на културно-историческото наследство на Разградския край“. Чрез интерактивни занимания учениците от различни учебни заведения се запознаха с основните дейности и функции на музея. Те имаха уникалната възможност да влязат в ролите на археолози, реставратори, етнографи, уредници, изследователи, екскурзоводи. За програмата в празничния ден разказа директорът на РИМ Таня Тодорова.

Интересът на децата не стихна през целия ден. Те се включиха активно в теренното проучване на археологически обекти, разгледаха музейната експозиция, забавляваха се и получиха ценна историческа информация от музейните специалисти.

Освен на Архиологическия резерват „Абритус“, учениците бяха участници във възстановки на два обичая в Етнографския музей. В Деня на музеите бе учреден клуб „Краезнание“. Заместник-кметът на Община Разград Добрин Добрев, заместник-кметът Руска Вътева, Виктория Георгиева – главен експерт в отдел „Образование” в Община Разград и Цветана Бенонова – главен експерт в отдел „Култура, религиозни дейности и младежки дейности” бяха гости на учредяването. Основната цел на клуба е съвместно с музейните специалисти да осъществява издирване, проучване, съхраняване и популяризиране на културно-историческото наследство на Разградския край, включващо архивни документи, публикации, аудиовизуални материали, предмети, свързани с духовния живот, бита, административните, стопанските и политически процеси и други.

Учредителите на клуба бяха приветствани от директора на Регионалния исторически музей Таня Тодорова, която пожела ползотворна съвместна работа на краеведите и музейните работници в интерес на задълбочаване и популяризиране на познанията за миналото и настоящето на Разградски регион.

15 са учредителите на клуба, повечето от тях са дългогодишни изследователи на миналото на различни населени места или развитието на региона в конкретна сфера. Сред учредителите са: Божидарка Златарева – журналист и краевед; Веселина Милушева – учител и краевед; Виктор Костадинов – уредник в къща музей „Анание Явашов”; Габриела Михайлова – експерт в Държавен архив-Разград; Ганчо Йорданов – учител и краевед; Димитър Петров – директор на РБ”Проф. Боян Пенев”; Любомир Герганов – общественик; Матьо Неделчев – учител и краевед; Мирослава Кацарова – общественик и краевед; Румяна Раденкова – учител, историк; Сийка Стефанова – историк и краевед; Стефан Стефанов – историк и общественик и други.

Учредяването на клуба бе последното събитие от програмата на Регионален исторически музей за Международния ден на музеите. През целия ден музейните обекти бяха оживени от присъствието на млади хора. Чрез интерактивни занимания те се запознаха с основните дейности и функции на културната институция. Посетителите на музея имаха възможност да влязат в ролите на археолози, реставратори, етнографи, уредници, изследователи, екскурзоводи. Надсловът на информационния ден бе „Музеят и неговата роля в издирването, изучаването, опазването и популяризирането на културно-историческото наследство на Разградския край“.